dimarts, 8 de maig de 2012

Exposició a la biblioteca

  • QUIN TEMPS TENIM? Organització de la vida quotidiana.

    Exposició de 15 panells sobre el tema de la reestructuració de la gestió dels temps.

    La mostra posa de manifest les dificultats i desigualtats diàries que poden sorgir a l’hora de gestionar el temps en la societat moderna.

    L' exposició tracta d’explicar l’ús que es fa del temps a la societat actual i com els rols tradicionals de gènere han perdut la seva vigència.

    També aprofundeix en temes com la conciliació de les jornades laborals i personals, les desigualtats en els usos diferenciats del temps i en les distribucions de tasques i possibles solucions que facin avançar cap a un ús més equitatiu i equilibrat del temps en el món actual.